0338 Kiwi

Format produktu : Rolka
Rozmiar : 20000x2000
NCS : 1040-G50Y
Dopasuj sznur : 05852813