Specyfikacje

Wykładzina podłogowa z linoleum
Materiał w 98% z surowców organicznych i 80% surowców nadających się do odzysku
Udział surowca wtórnego maks. 40%
Produkt z wieloma certyfikatami ekologicznymi, w tym „Blue Angel”

Wybierz kolor

Colorette

0001 Banana Yellow
0110 Cadillac Pink
0171 Sunrise Orange
0170 Kumquat Orange
0118 Power Red
0132 Lime Green
0123 Poppy Blue
0016 Deep Orange
0004 Bluebird
0006 Vivid Green
0012 Light Beige
0043 Light Mud
0052 Oxid Grey
0059 Stone Grey
0071 Straw Beige
0073 Sand Yellow
0080 Elephant Grey
0081 Private Black
0058 Aluminium Grey

Struktura produktu