Specyfikacje

Wykładzina dźwiękochłonna z linoleum — izolacyjność akustyczna 19 dB
Wykładzina podłogowa z linoleum
Materiał w 98% z surowców organicznych i 80% surowców nadających się do odzysku
Udział surowca wtórnego maks. 40%
Warstwa podkładowa z pianki PUR gr. 1,5 mm
Produkt z wieloma certyfikatami ekologicznymi, w tym „Blue Angel”
Desenie drukowane

Wybierz kolor

Colorette

0001 Banana Yellow
0012 Light Beige
0059 Stone Grey
0004 Bluebird
0110 Cadillac Pink
0123 Poppy Blue
0170 Kumquat Orange
0080 Elephant Grey
0132 Lime Green

Struktura produktu