Specyfikacje

Wykładzina podłogowa z linoleum
Materiał w 98% z surowców organicznych i 80% surowców nadających się do odzysku
Udział surowca wtórnego maks. 40%
Produkt z wieloma certyfikatami ekologicznymi, w tym „Blue Angel”
Wyrób nielakierowany, umożliwia naniesienie linii boiska po ułożeniu w obiekcie

Wybierz kolor

Colorette

1132 Lime Green
1080 Elephant Grey
1059 Stone Grey
1012 Light Beige
1004 Bluebird
1118 Power Red
1171 Sunrise Orange
1001 Banana Yellow

Struktura produktu