Specyfikacje

Pokrycie podłogowe z linoleum - właściwości przewodzące

Wykonane w 98% z materiałów organicznych i 80% materiałów odnawialnych

Do 40% zawartości pochodzącej z recyklingu

Produkt certyfikowany przez wiele oznakowań ekologicznych, w tym Blue Angel

Wybierz kolor

0020 Spring Blue
0056 Marble Grey

Struktura produktu