Specyfikacje

Wykładziny z linoleum
Wykonane w 98% z materiałów organicznych i 80% materiałów odnawialnych
Do 40% zawartości pochodzącej z recyklingu
Produkt certyfikowany przez wiele oznakowań ekologicznych, w tym Blue Angel
Niewykończony produkt umożliwiający śledzenie linii po instalacji

Struktura produktu