Specyfikacje

Wykładzina podłogowa z linoleum
Materiał w 98% z surowców organicznych i 80% surowców nadających się do odzysku
Udział surowca wtórnego maks. 40%
Produkt z wieloma certyfikatami ekologicznymi, w tym „Blue Angel”

Wybierz kolor

Uni

0060 Deep Brown
0085 Warm Concrete Grey
0088 Chestnut

Struktura produktu