Wybrane dokumenty

Odbieraj bezpośrednio przez e-mail wszystkie dokumenty wybrane podczas przeglądania.

0
Twój wybór dokumentów

Dostępność architektoniczna budynków

 

 

Dostępność jest częścią projektowania inkluzywnego (włączającego), które mówi nam o tym, że każda przestrzeń powinna umożliwiać człowiekowi samodzielne i świadome jej użytkowanie. Każda przestrzeń powinna być także dostępna i pozbawiona barier architektonicznych, tak aby wszystkie pomieszczenia i urządzenia jej towarzyszące, były dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z dysfunkcjami ruchu, wzroku, słuchu, itp. Jednym słowem, aby były użytkowane przez jak najszerszą grupę użytkowników, tym samym spełniając ich potrzeby i oczekiwania.

Pamiętajmy - dostępność to nie jest niepełnosprawność i może dotyczyć każdego nas. Zdarza się w różnym wieku i w różnych sytuacjach życiowych, może dotykać nas bezpośrednio, ale też obejmować naszych bliskich i znajomych, z którymi spędzamy czas zawodowo i prywatnie. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa zwiększy się liczba osób z demencją, z lekkimi i poważnymi niepełnosprawnościami, co sprawi, że wzrośnie zapotrzebowanie na rozwiązania poprawiające dostępność w każdego rodzaju przestrzeni.

W Gerflor od wielu lat rozwijamy i wprowadzamy produkty, dzięki którym projektowanie uniwersalne, włączające jest prostym i naturalnym procesem.

 

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 1696 wprowadziła obowiązek wyznaczenia koordynatorów dostępności, których obowiązkiem jest zapewnienie dostępności w budynkach użyteczności publicznej.

Każdy podmiot publiczny, do którego odnosi się aktualna ustawa w ramach zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest zobowiązany do działań mających na celu:

  1. uwzględnianie ich potrzeb w planowanej i prowadzonej przez ten podmiot działalności;
  2. usuwanie barier, a także zapobieganie ich powstawaniu.

Minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej służące zapewnieniu dostępności budynków osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują między innymi:

  • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
  • instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Każdy podmiot zobowiązany do przestrzegania ustawy będzie miał obowiązek raportować o stanie swojej dostępności Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej.

Gerflor Polska przygotował szeroką ofertę obejmującą zagadnienia związane z projektowaniem inkluzywnym, w tym w szczególności z rozwiązaniami umożliwiającym dostępność budynków.

 


  

Poznaj nasze kompleksowe rozwiązania dla dostępności budynków

 

Maty wejściowe

Bariera dla błota i piasku
Obniżają koszty eksploatacji podłóg
Można dopasować na wymiar

 

Podłogi

Bezpieczne i komfortowe
Atrakcyjne wzorniczo
Przyjazne dla środowiska

Oznaczenia powierzchni

Guzki dotykowe
Drążki prowadzące
Łatwe i szybkie w montażu

Poręcze SPM

Trwałe i estetyczne
Ergonomiczne kształty
Pomagają w poruszaniu się

 

Napisz jeśli potrzebujesz specyfikacji do projektu Architect Support Mariusz Mikulski

Contact

 

Pobierz katalog

Pobierz katalog Dostępność budynków - produkty

Gerflor Couv Brochure RomusV2

Pobierz

 

Światowy lider

Rozwiązania w zakresie pokryć podłogowych

Odpowiedzialność

Materiały pochodzące z recyklingu, recykling produktów zużytych, ISO14001

Multispecjalista

Konkretne odpowiedzi na potrzeby dwudziestu segmentów rynku

Zespół ekspertów

Zaangażowanie na rzecz sukcesu naszych klientów

Sukces klienta

Zaangażowanie każdego dnia aby zagwarantować naszym klientom najlepszą jakość i konkurencyjność.