Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dostępność architektoniczna budynków

Serwis

Dostępność jest częścią projektowania inkluzywnego (włączającego), które mówi nam o tym, że każda przestrzeń powinna umożliwiać człowiekowi samodzielne i świadome jej użytkowanie. Każda przestrzeń powinna być także dostępna i pozbawiona barier architektonicznych, tak aby wszystkie pomieszczenia i urządzenia jej towarzyszące, były dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z dysfunkcjami ruchu, wzroku, słuchu, itp. Jednym słowem, aby były użytkowane przez jak najszerszą grupę użytkowników, tym samym spełniając ich potrzeby i oczekiwania.

Pamiętajmy - dostępność to nie jest niepełnosprawność i może dotyczyć każdego nas. Zdarza się w różnym wieku i w różnych sytuacjach życiowych, może dotykać nas bezpośrednio, ale też obejmować naszych bliskich i znajomych, z którymi spędzamy czas zawodowo i prywatnie. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa zwiększy się liczba osób z demencją, z lekkimi i poważnymi niepełnosprawnościami, co sprawi, że wzrośnie zapotrzebowanie na rozwiązania poprawiające dostępność w każdego rodzaju przestrzeni.

W Gerflor od wielu lat rozwijamy i wprowadzamy produkty, dzięki którym projektowanie uniwersalne, włączające jest prostym i naturalnym procesem.

Korytarz recepcyjny z pasami dla osób niewidomych

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 1696 wprowadziła obowiązek wyznaczenia koordynatorów dostępności, których obowiązkiem jest zapewnienie dostępności w budynkach użyteczności publicznej.

Każdy podmiot publiczny, do którego odnosi się aktualna ustawa w ramach zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest zobowiązany do działań mających na celu:

  1. uwzględnianie ich potrzeb w planowanej i prowadzonej przez ten podmiot działalności;
  2. usuwanie barier, a także zapobieganie ich powstawaniu.

Minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej służące zapewnieniu dostępności budynków osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują między innymi:

  • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
  • instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Każdy podmiot zobowiązany do przestrzegania ustawy będzie miał obowiązek raportować o stanie swojej dostępności Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej.

Gerflor Polska przygotował szeroką ofertę obejmującą zagadnienia związane z projektowaniem inkluzywnym, w tym w szczególności z rozwiązaniami umożliwiającym dostępność budynków.

Schody kręte z perforacją dla osób niewidomych

Poznaj nasze kompleksowe rozwiązania dla dostępności budynków

Pobierz katalog

Pobierz katalog Dostępność budynków - produkty

Pobierz
Prowadnice dla osób niewidomych

Dowiedz się więcej o firmie Gerflor

Od ponad 80 lat Grupa GERFLOR projektuje, produkuje i sprzedaje innowacyjne, dekoracyjne i ekologiczne produkty: elastyczne podłogi, linoleum, okładziny ścienne i produkty ułatwiające dostępność w obiektach, podłogi antypoślizgowe i antystatyczne.  Kompleksowa oferta w zakresie od instalacji po wykończenie dla profesjonalistów i osób prywatnych.

Gama produktów spełnia specyficzne wymagania każdego zastosowania rynkowego: w obiektach komercyjnych, edukacyjnych, szpitalnych, sportowych (sale gimnastyczne i place zabaw na świeżym powietrzu), a nawet budynkach mieszkalnych. Rozwiązania Gerflor są źródłem inspiracji,  zapewniając dobre samopoczucie, bezpieczeństwo, wydajność i zwrot z inwestycji.

Zobacz produkty, które są obecnie dostępne również bezpośrednio w magazynie w Polsce