Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nota prawna

Nota prawna

Jesteście Państwo obecnie podłączeni do jednej ze stron internetowych firmy Gerflor (*), będącej wyłączną własnością firmy GERFLOR SAS.

Zarejestrowana we francuskiej CNIL (Komisja ds. Informatyki i Ochrony Danych Osobowych)

Rejestracja nb : 882927.

1. Identyfikacja przedsiębiorstwa

  • Nazwa przedsiębiorstwa: GERFLOR
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem w wysokości:  1.932.385 €
  • Zarejestrowana w: Lyon n°726 580 152
  • Pod numerem: 2223 Z
  • Adres siedziby statutowej: 1 Place Giovanni Da Verrazzano Bâtiment B - Campus Verrazano 69009 Lyon - France
  • Tel : 33 (0)4 72 65 10 00
  • E-mail: gerflor@gerflor.com
  • Przedstawiciel prawny: Bertrand Chammas, Chairman & C.E.O.
  • Manager ds publikacji: Cyril Perrot, Group Digital & Services Marketing Manager

 

Uwaga

Dostęp do strony

Użytkownik potwierdza, że posiada uprawnienia i środki niezbędne do korzystania ze strony. Firma Gerflor nie odpowiada za czynniki pozostające poza jej wpływem oraz potencjalne szkody dla sprzętu użytkownika, a w szczególności komputerów, oprogramowania, sieci lub innych materiałów wykorzystywanych do uzyskania dostępu do strony i korzystania z usług i informacji na niej zawartych. Nieuprawniony dostęp i poruszanie się po systemie przetwarzającym dane, a także blokowanie lub ograniczanie działania systemu w celu nieuprawnionego wprowadzenia lub modyfikacji danych w systemie są uznawane za wykroczenia podlegające sankcjom karnym. Dostęp do strony gerflor.com jest bezpłatny. Koszty dostępu, użytkowania lub koszty sieci telekomunikacyjnej są odpowiedzialnością użytkownika, zgodnie z warunkami ustanowionymi przez dostawcę Internetu i operatora sieci telekomunikacyjnej.
 

Prawa własności intelektualnej: Gerflor jest właścicielem praw i wszystkich elementów strony Internetowej, w tym danych, rysunków, schematów, fotografii itd. Powielanie, kopiowane i rozpowszechnianie, w całości lub części, treści strony bez uprzedniej zgody przedsiębiorstwa Gerflor jest zabronione i stanowi przestępstwo w rozumieniu art. L335-2 i dalej francuskiego Kodeksu Praw Własności. Znaki administratora strony i jego partnerów, a także użyte loga, są znakami towarowymi. Powielanie tych znaków i log w całości lub części na postawie elementów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody Gerflor jest zabronione w rozumieniu art. L713-2 francuskiego Kodeksu Praw Własności.

Treść strony

Gerflor zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub korekty treści zawartych na stronie bez uprzedzenia. Gerflor nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, błędy lub niekompletność treści strony w przypadku zakłóceń lub przerw w dostępie z dowolnych przyczyn. Mimo, że Gerflor dokłada wszelkich starań, by zapewnić dokładność informacji udostępnianych na stronie, informacje te mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy w pisowni lub być niekompletne. W związku z tym Gerflor nie odpowiada za decyzje podjęte na podstawie danych zawartych na stronie lub za wykorzystanie tych danych przez strony trzecie. Dostęp do produktów i usług zawartych na stronie może być ograniczony zależnie od kraju. Obowiązkiem osoby zainteresowanej jest skontaktować się z firmą Gerflor w celu ustalenia, czy konkretne produkty lub usługi są dostępne w danym regionie.

Hiperłącza

Strona gerflor.com zawiera hiperłącza prowadzące do stron osób trzecich, które nie są własnością przedsiębiorstwa Gerflor i za których treści przedsiębiorstwo Gerflor nie odpowiada. Tworzenie hiperłączy do strony gerflor.com jest dozwolone wyłącznie za zgodą dyrektora ds. publikacji lub jego przedstawiciela

Pliki cookie

Podczas wizyty na stronie użytkownik automatycznie pobiera pliki cookie, które mogą być tymczasowo przechowywane na twardym dysku komputera. Pliki cookie pozwalają na identyfikację użytkownika oraz służą do zapisywania informacji dotyczących poruszania się użytkownika na stronie. Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o plikach cookie i upoważnia Gerflor do ich stosowania. Pliki cookie można usunąć w opcjach systemu.
 

Ustawa o informatyce i wolności

Zgodnie z francuską ustawą o informatyce i wolności (Informatique and Liverté) z dnia 6 stycznia 1978 r. odwiedzający stronę mają prawo dostępu do danych osobowych i ich modyfikacji za pośrednictwem Gerflor. Wszelkie prośby w tym zakresie należy kierować na adres gerflor@gerflor.com.
Strona gerflor.com jest zarejestrowana we francuskiej Komisji ds. Informatyki i Wolności (CNIL) pod numerem 882927.
 

Ochrona danych osobowych

Gerflor dba o prywatność użytkowników swojej strony internetowej. Użytkownik podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), będąc w pełni świadomym celu podawania tych danych. Dane będą przechowywane przez ograniczony czas, mogą być także wykorzystywane ponownie wewnątrz Gerflor dla celów statystycznych lub marketingowych. Zbierane dane nie są przekazywane stronom trzecim.

 

Postępowania sądowe


Niniejsza strona internetowa powstała i jest zarządzana zgodnie z prawem francuskim. Wszelkie postępowania sądowe związane ze stroną lub wynikające z jej użytkowania są przeprowadzane przez sądy francuskie.

Zobacz produkty, które są obecnie dostępne również bezpośrednio w magazynie w Polsce