Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
gerflor-rapport-rse-slider.jpg

Raport dotyczącej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

Nasze podejście do CSR rozwija się z dnia na dzień. Od roku 2020 grupa ustala swoje priorytety na podstawie celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG). Obecnie nasze wieloletnie zaangażowanie jest wpisane w plany działania wszystkich działów firmy.
Kierujemy się trwałymi zobowiązaniami wobec klientów: chcemy przewidywać potrzeby, ułatwiać codzienne życie, dbać o zdrowie i wnosić wkład w dobrostan, jednocześnie przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju.

Pobierz nasz raport CSR 2022
 

 

Korporacja

„Nasze produkty zawsze były częścią codziennego życia milionów ludzi na całym świecie. Ma to miejsce w domach, placówkach służby zdrowia, szkołach, pracy, miejscach publicznych i transporcie. Opracowując i produkując nasze podłogi, ściany i wykończenia, zawsze pamiętamy o odpowiedzialności wobec naszych zespołów, klientów i środowiska. Egzekwujemy najwyższe standardy w zakresie zdrowia i dobrostanu. Jako przedsiębiorstwo przemysłowe działające w ponad 100 krajach dążymy do utrzymania naszych celów rozwoju, jednocześnie aktywnie zarządzając naszym wpływem na środowisko i społeczeństwo. Dzięki produktom nadającym się do recyklingu i wysokim wskaźnikom recyklingu, firma Gerflor zawsze integrowała zasadę gospodarki obiegu zamkniętego ze swoimi procesami przemysłowymi. Obecnie grupa idzie o krok dalej w organizacji swojego podejścia CSR wokół znacznie bardziej globalnego celu: wywierać pozytywny wpływ na naszą bezpośrednią strefę oddziaływania — naszych pracowników, nasze produkty, naszych klientów oraz, szerzej, na społeczeństwo i środowisko. Te ambicje znajdują odzwierciedlenie w zdecydowanych zobowiązaniach na rok 2025 wyszczególnionych w niniejszym raporcie. Stanowią one nasze zróżnicowane dźwignie działania w celu zaradzenia kryzysowi klimatycznemu. Dbamy, działamy — to znacznie więcej niż slogan. To wizja, która każdego dnia kieruje nas ku naszym zespołom, klientom, społecznościom i planecie. 

Bertrand Chammas Dyrektor Generalny Grupy Gerflor

Główne zobowiązania do roku 2025

gerflor-picto-planete.jpg

Ekologiczna koncepcja

Oszczędność zasobów naturalnych

gerflor-picto-clients.jpg

Klienci

Zdrowie i dobrostan użytkowników

Zadowolenie klientów i konsumentów

gerflor-picto-collab.jpg

Pracownicy

Zdrowie i bezpieczeństwo personelu

Rozwój umiejętności

gerflor-picto-societe.jpg

Społeczeństwo

Etyczne praktyki

Odpowiedzialne zakupy

Nasze zobowiązanie wobec planety

W obliczu kryzysu klimatycznego i związanego z nim ryzyka (więcej regulacji, niestabilność surowców, zakłócenia związane z częstszymi klęskami żywiołowymi), firma Gerflor podejmuje zobowiązanie w odniesieniu do ograniczenia jego wpływu. Podejmowane są zdecydowane działania dotyczące bezpośrednich operacji firmy, ale również ukierunkowane w górę i w dół łańcucha wartości. Wiemy również o wysokich oczekiwaniach naszych interesariuszy dotyczących wyzwań w zakresie ochrony środowiska.
Zrównoważony rozwój jest strategicznym priorytetem o 4 osiach: oszacowanie naszego śladu węglowego, ograniczenie oddziaływania naszych produktów na klimat i wyczerpywanie się surowców, dekarbonizacja naszych zakładów produkcyjnych i logistycznych, podjęcie wyzwania w zakresie recyklingu.
Nasze główne cele

 • -20% w zakresach BGES 1 i 2 w porównaniu z rokiem 2019 
 • 35% produktów układanych luzem 
 • 30% materiałów pochodzących z recyklingu w produktach 
 • 10% materiałów pochodzenia organicznego 
 • 60 000 ton zużytych materiałów z recyklingu rocznie
gerflor-rapport-rse-environnement.jpg
Nasze zobowiązanie wobec klientów

W trosce o zdrowie i dobrostan użytkowników, firma Gerflor zobowiązuje się do projektowania i wytwarzania zdrowych produktów oraz maksymalizacji komfortu użytkowników. Dążąc do wysokiego zadowolenia klientów i użytkowników, wspieramy ich na każdym etapie ich projektu.
Nasze główne cele

 • 100% produktów <100µ/m3
 • - 30% problemów klientów
gerflor-rapport-rse-clients.jpg
Nasze zobowiązanie wobec naszych pracowników

Naszym największym atutem są pracownicy grupy Gerflor. Troszczymy się, aby oferować im najlepsze warunki pracy i zapewniać równowagę między pracą a życiem osobistym. Dzięki polityce dotyczącej zasobów ludzkich i ambitnemu podejściu do profilaktyki grupa Gerflor zapewnia każdemu ze swoich pracowników wsparcie i szkolenia wspomagające ich rozwój oraz ewolucję w ramach Grupy.
Nasze główne cele

 • Tf1 < 4 = (liczba rocznych wypadków/liczba godzin przepracowanych w ciągu roku) 
 • 1,75% funduszu płac zainwestowanego w szkolenia
gerflor-rapport-rse-collaborateurs.jpg
Nasze zobowiązanie wobec społeczeństwa

Jako odpowiedzialna firma opieramy swoją działalność na ugruntowanych zasadach: 

 • Odpowiedzialne zakupy: dostawców wybieramy na podstawie naszej karty zakupów uwzględniającej odpowiedzialność środowiskową i społeczną.
 • Zaangażowanie etyczne w naszych relacjach biznesowych jest zarządzane zgodnie z naszą kartą etyki i naszym kodeksem postępowania antykorupcyjnego. 

W krajach, w których działamy, przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa poprzez aktywny udział lokalny:

 • Szkolenia i rozwój umiejętności w naszych Centrach Techniki.
 • Wspieranie stowarzyszeń zaangażowanych w ograniczanie ubóstwa.
 • Współpraca z partnerami zaangażowanymi w świat kultury.
gerflor sustainability

Dowiedz się więcej o firmie Gerflor

Od ponad 80 lat Grupa GERFLOR projektuje, produkuje i sprzedaje innowacyjne, dekoracyjne i ekologiczne produkty: elastyczne podłogi, linoleum, okładziny ścienne i produkty ułatwiające dostępność w obiektach, podłogi antypoślizgowe i antystatyczne.  Kompleksowa oferta w zakresie od instalacji po wykończenie dla profesjonalistów i osób prywatnych.

Gama produktów spełnia specyficzne wymagania każdego zastosowania rynkowego: w obiektach komercyjnych, edukacyjnych, szpitalnych, sportowych (sale gimnastyczne i place zabaw na świeżym powietrzu), a nawet budynkach mieszkalnych. Rozwiązania Gerflor są źródłem inspiracji,  zapewniając dobre samopoczucie, bezpieczeństwo, wydajność i zwrot z inwestycji.

Zobacz produkty, które są obecnie dostępne również bezpośrednio w magazynie w Polsce