Rozwiązania na schody

Grooved PVC stair nosing T27/3R