Specyfikacje

  • Warstwa ścieralna > 1 mm, bez wypełniacza, co zapewnia wysoką ścieralność i odporność na zarysowania : odporny na duży ruch
  • Siatka z włókna szklanego : trwała dwuwymiarowa stabilność
  • Matowa obróbka powierzchnią Protecsol®  : prosta konserwacja
  • Wzór w całej warstwie ścieralnej : trwałe i żywe kolory
  • TVOC po 28 dniach <10 µg/m3 : Jakość powietrza w pomieszczeniach

Wybierz kolor

Cosmic

5722 Cybele
4370 Palma
4532 Sylvia
8856 Pandore
5718 Pallas
5720 Thia
5723 Lotis
4036 Vesta
3442 Doris
4369 Egeria
5719 Eole
5721 Fortuna
4160 Hermione
3445 Elektra
5728 Ilias
4037 Gyptis
4161 Hilda
3438 Iris
4159 Kalliope
4038 Delia
4533 Ceres
8645 Bianca
4162 Adonis
4368 Astree
3435 Nemesis
4531 Camilla
4374 Aria

Stellar

3439 Europa
4163 Flore
4164 Eros
4372 Boree
5725 Freia
4039 Pan
5727 Hermes
4373 Fudo
4371 Raki
5726 Yuna
4200 Appolon
5724 Chicago
3446 Eden

Struktura produktu