Aby spełnić wszystkie wymogi dotyczące miejsc publicznych jak i pomieszczeń prywatnych w domach opieki oferujemy rozwiązania poparte certyfikatami dla komfortu i bezpieczeństwa użytkowników.