Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
finesse poudre

Projektowanie włączające

Projektowanie włączające powinno być powszechną praktyką. Dowiedz się więcej o jego znaczeniu i cechach.  

Ekspercki

Zorientowane na człowieka podejście do różnorodności i równości

Wyobraź sobie świat, w którym każde drzwi są otwarte, każda ścieżka jest dostępna, a każde narzędzie jest użyteczne dla każdego. Jest to świat projektowania włączającego - świat, który obejmuje różnorodność i wspiera równość.

W projektowaniu włączającym nie chodzi tylko o tworzenie produktów lub usług, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Chodzi o projektowanie z myślą o różnorodnych ludzkich potrzebach i doświadczeniach. Chodzi o uznanie, że każdy z nas ma unikalne zdolności i ograniczenia, a nasze decyzje projektowe mogą znacząco wpłynąć na jakość życia.

Projektowanie inkluzywne stawia ludzi w centrum procesu projektowania. Uwzględnia fakt, że każda osoba jest wyjątkowa i ma różne pochodzenie, cechy i osobowość.

diversity

Projektowanie inkluzywne jest dla każdego!

Projektowanie włączające to kompleksowe podejście, które uwzględnia wiele istotnych czynników.

Czynniki te obejmują szerokie spektrum, od pochodzenia kulturowego i religijnego po status społeczny, zdolności fizyczne i zdolności poznawcze. Biorąc pod uwagę takie aspekty jak wzrok, słuch, mobilność, zdolności komunikacyjne, a także czynniki takie jak wzrost, waga, wiek, płeć i stany psycho-emocjonalne.

Dzięki przemyślanemu uwzględnieniu tych wieloaspektowych czynników, projektowanie włączające promuje dostępność, użyteczność i uczestnictwo dla wszystkich. 

 

inclusive design is for everyone
Demencja i projektowanie inkluzywne: tworzenie przestrzeni dla wszystkich zmysłów

Istnieje silny związek między demencją a projektowaniem sprzyjającym włączeniu społecznemu, dlatego powinny być one rozpatrywane równolegle.

DSDC* sformułowało kilka zasad projektowania, które wyjaśniają kluczowe cechy dobrze zorganizowanego środowiska przyjaznego demencji. Wytyczne te mają na celu stworzenie bezpiecznej, wygodnej i łatwej w nawigacji przestrzeni dla osób żyjących z demencją.

*Dementia Services Development Centre (DSDC) to międzynarodowe centrum wymiany wiedzy i badań, którego celem jest poprawa jakości życia osób cierpiących na demencję. Jedną z ról centrum jest akredytacja odpowiednich wykończeń wnętrz budynków do użytku w obiektach, z których korzystają osoby z demencją.

building logos

Dowiedz się więcej o firmie Gerflor

Od ponad 80 lat Grupa GERFLOR projektuje, produkuje i sprzedaje innowacyjne, dekoracyjne i ekologiczne produkty: elastyczne podłogi, linoleum, okładziny ścienne i produkty ułatwiające dostępność w obiektach, podłogi antypoślizgowe i antystatyczne.  Kompleksowa oferta w zakresie od instalacji po wykończenie dla profesjonalistów i osób prywatnych.

Gama produktów spełnia specyficzne wymagania każdego zastosowania rynkowego: w obiektach komercyjnych, edukacyjnych, szpitalnych, sportowych (sale gimnastyczne i place zabaw na świeżym powietrzu), a nawet budynkach mieszkalnych. Rozwiązania Gerflor są źródłem inspiracji,  zapewniając dobre samopoczucie, bezpieczeństwo, wydajność i zwrot z inwestycji.

Zobacz produkty, które są obecnie dostępne również bezpośrednio w magazynie w Polsce